مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Paket Silver - Server Linux, Cpanel/Whm, Fantastico, Space 200 MB, Bandwitch 10000 MB / 10 GB,Minimal Kontrak 6 Bulan

Paket Green - Server Linux, Cpanel/Whm, Fantastico, Space 500 MB, Bandwitch 20000 MB / 20 GB, Minimal Kontrak 3 Bulan

Paket Blue - Server Linux, Cpanel/Whm, Fantastico, Space 1000 MB / 1 GB, Bandwitch 30000 MB / 30 GB

Paket Gold - Server Linux, Cpanel/Whm, Fantastico, Space 2000 MB / 2 GB, Bandwitch 40.000 MB /40 GB

Paket Gold 3 GB - Server Linux, Cpanel/Whm, Fantastico, Space 3000 MB / 3 GB, Bandwitch 50.000 MB /50 GB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.82.57.154) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution